”Vi är beroende av tips”

Idag är det FN:s internationella dag för att belysa våld mot kvinnor, ett brott som polisen ständigt arbetar mot. Varje år satsar polisen 300 miljoner kronor på området särskilt utsatta brottsoffer och genomför i snitt 54 000 ingripanden.

Polisens kartläggning av brott riktade mot barn, kvinnor och personer med funktionsvariation visar att 44 procent av alla grova brott är kopplade till särskilt utsatta brottsoffer. Merparten av gärningspersonerna lider av psykisk ohälsa eller sjukdom.

– Polisen möter många med psykisk ohälsa, vilket även flera andra samhällsaktörer gör. Här behöver vi prata med varandra och dela information så att en riskbedömning blir korrekt och rätt åtgärder kan sättas in. Vi är beroende av tips från psykiatrin, socialtjänsten, sjukvården och civilsamhället för att göra samlade analyser, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen har sedan tidigare ett regeringsuppdrag som syftar till att stärka kompetensen hos polisanställda i bemötandet av personer med psykisk ohälsa kopplat till dessa ärenden.

– Vi, polisen, andra myndigheter, civilsamhälle, grannar, anhöriga, chefer och kollegor behöver gemensamt öka vår förståelse för de mekanismer som finns bakom mäns våld, samverka och dela information. Vi är lika beroende av tips från psykiatrin som från en anhörig.

Polisen satsar årligen 300 miljoner kronor på området särskilt utsatta brottsoffer. Detta ska förstärka utredningsarbetet men även det brottsförebyggande arbetet.

Rikspolischef Anders Thornberg medverkar den 25 november i en årlig konferens om våldsprevention, som i år handlar om att arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor inte får upphöra. Konferensen arrangeras av Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten. Konferensen fokus ligger på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra långsiktighet i det förebyggande arbetet.

Relaterad information:

Brott i nära relation

Tipsa om brott

Dag med extra fokus på våld mot kvinnor

Den 25 november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.