50 000 färdiga pass väntar på sina ägare i Stockholms län

Lördagarna den 29 oktober, 5 och 12 november har några av polisens receptioner i Stockholms län öppet för att lämna ut färdiga resehandlingar – nationella id-kort och pass. I nuläget ligger ett ovanligt stort antal färdiga pass och väntar på sina ägare.

Till följd av minskat resande under pandemin har efterfrågan avseende resehandlingar varit lägre än normalt. När restriktionerna kring covid-19 sedan lättade ökade efterfrågan på resehandlingar drastiskt. Det ledde dels till längre väntan på bokningsbara tider, dels förlängda leveranstider då företaget som tillverkar passböckerna inte kunnat producera den mängd som efterfrågats.

Polisen i region Stockholm har under året utökat sina öppettider i receptionerna för att fler ska kunna få möjlighet att ansöka om resehandling. Fler medarbetare har också anställts för att arbeta inom passverksamheten.

I nuläget kan det konstateras att många som ansökt om en resehandling och fått ett sms om att resehandlingen är klar väntar med att hämta ut den färdiga resehandlingen vilket har lett till att det blir trångt i passkåpen. I nuläget väntar 50 000 färdiga pass på att hämtas ut.

För att underlätta för medborgarna att kunna hämta sina färdiga resehandlingar kommer flera receptioner hos polisen i Stockholms län att ha extra öppet för utlämning av resehandlingar tre lördagar framöver: Den 29 oktober samt 5 och 12 november mellan klockan 9-16.

Mer information

Här hittar du platser och tider där du kan hämta ut din färdiga resehandling lördagarna den 29 oktober, 5 och 12 november.