63 serveringar kontrollerade i Stockholm stad i helgen

  • Foto på poliser som pratar med ordningsvakter
    Ordningsvakterna på bilden inte har något direkt samband till texten nedan.
  • En illustration på en skala med berusningsnivåer
1/2

Ett flertal nattklubbar/pubar hade en stor mängd överserverade gäster.

– Krogmiljön har många utmaningar just nu, med högt besökstryck, mycket ny personal och många ungdomar som inte haft möjlighet att skaffa sig så stora erfarenheter av utelivet ännu, på grund av pandemin, säger Gisella Bjurhäll, kommunpolis på lokalpolisområde Norrmalm.

I syfte att förebygga våld och problem kopplade till alkoholberusning och narkotika genomförde i helgen Stockholms stad och polisregion Stockholm en mängd krogkontroller. En framgångsfaktor för att kunna sköta alkoholserveringen ansvarsfullt är utbildad krogpersonal.

Åtta stack ut negativt

Totalt kontrollerades 63 serveringsställen såsom nattklubbar, pubar, restauranger och hotell under den brottsförebyggande tillsynen.

Åtta nattklubbar/pubar utmärkte sig genom att de hade en stor mängd överserverade gästar. På en nattklubb blev en bartender rapporterad för brott mot Alkohollagen.

Vid samtliga åtta förekom en för hög berusningsnivå vilket ökar riskerna för våld och en otrygg arbetsmiljö/nöjesmiljö. Vi iakttog brister i samarbetet mellan personalen, bristande berusningskontroll vid såväl barer som vid entréer, outbildad serveringspersonal samt bristfällig arbetsledning.

Sålde starköl till märkbart påverkad

Några hade villkor att man ska ha personalen utbildad i Ansvarsfull Alkoholservering vilket inte följdes. En bartender sålde fyra starköl till en gäst som hade hängande ögonlock, sluddrande tal och stod ostadigt. Dessa är tecken på märkbar påverkan vilket är Alkohollagens nivå för att neka servering och avvisa gästen från krogen.

Straffsatsen för det brott som bartendern misstänks för är böter eller fängelse i upp till sex månader. Jämfört med liknade tillsynsinsatser under senaste året hade denna betydligt fler såväl märkbart påverkade som kraftigt berusade gäster (en fördubbling). En stor del var koncentrerade till de fem nattklubbarna/pubarna.

Ökar risken för våld

– Det är allvarligt att man inte sköter sin berusningskontroll vilket ökar riskerna för våld. Vi ser en stor mängd ny personal i krogmiljön och det är oerhört angeläget att krögarna ser till att deras personal är utbildad, säger Gisella Bjurhäll.

Vissa av kontrollerna har skett helt öppet för personal och gäster medan andra har skett dolt. I samtliga fall har serveringsansvariga och ordningsvakter fått återkoppling. Detta för att förstärka positivt arbete respektive förbättra de brister som uppmärksammats.

Värdefull dialog

Vid tillsynerna, som sker enligt Alkohollagen, har dialogen med kroggäster varit värdefull och återkopplingen från många av dessa har varit positiv då man säger sig uppleva ökad trygghet.

Tillsynspersonalen kunde konstatera att krogarnas ålderskontroll är mycket god och inga gäster under 18 år som drack alkohol upptäcktes trots en stor mängd stickprovskontroller.

– Eftersom riskerna för unga människor är betydligt större är det av vikt att gäster under 18 år inte serveras alkohol. Det är glädjande att serveringspersonalens och ordningsvakternas ålderskontroller fungerar bra, säger Carina Cutlip, chef Tillståndsenheten, Stockholms stad.

Utbildningar för serveringspersonalen anordnas inom ramen för STAD-samarbetet och den nyligen uppdaterade femåriga överenskommelsen. Vår samverkan med krogbranschen har som mål att förebygga våld genom att minska överservering och servering till underåriga. Vidare att skapa en säker och trygg krogmiljö för gäster och personal. Kriminella nätverk får därmed svårare att verka i lokalerna.

Frågor kan besvaras av Gisella Bjurhäll, polisregion Stockholm, telefon 010-563 7381, eller Carina Cutlip, Tillståndsenheten, Stockholms stad, telefon 08-508 250 57.

Hur full får man vara på krogen?

När man uppnår nivån ”märkbart påverkad” (se bild ovan) ska man enligt alkohollagen

  • nekas entré
  • nekas alkoholservering
  • avvisas