Arbetsplatskontroller i Halland

Flera myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller har gjorts i Halland. Syftet med kontrollerna var bland annat se så att arbetsgivarna följer regelverket när det gäller anställdas arbetsvillkor och säkerhet men också att upptäcka brott.

Under två dagar kontrollerades närmare 40 företag inom flera olika branscher i Halmstad och Falkenberg. Bland annat upptäcktes brott mot tobakslagen och punktskattebrott.

– En av polisens uppgifter i samverkan är att upptäcka personer som arbetar utan tillstånd och lagföra arbetsgivare som anställer personer som inte har tillstånd att uppehålla sig i landet men också att upptäcka brott som till exempel företag som bryter mot tobakslagen, säger Petter Skoglund vid lokalpolisområde Halmstad som var insatschef vid kontrollerna.

Myndighetsgemensam insats

Polisen arbetar aktivt mot personer som vistas illegalt i landet och tar brott mot utlänningslagen och utnyttjande av människors utsatthet på stort allvar. Tillsammans med flera myndigheter genomför de därför regelbundna kontroller av både stora och små arbetsplatser. De myndigheter som deltog i kontrollerna denna gång var förutom gränspolisen och polisen i Halmstad och Falkenberg; Skatteverket, Kronofogden, Arbetsmiljöverket och kommunernas tillståndsenheter.

– På flera företag i Halmstad och ett i Falkenberg upptäcktes bland annat att personer som skulle utvisas arbetade i företaget. Vid några tillfällen skrevs anmälan och några personer togs till förvar för att utvisas, säger Ulrica Strömkvist, biträdande chef för lokalpolisområde Halmstad.

Konkurrens på lika villkor

Myndigheterna genomför de här kontrollerna för att se till att företag konkurrerar på lika villkor och för är att motverka brott på arbetsplatserna. Syftet är därför också att upptäcka ej redovisade inkomster och fel i personalliggare med mera. Detta görs genom att myndigheterna besöker arbetsplatserna tillsammans.

– De allra flesta företagen som vi kontrollerade sköter sig och vill göra rätt. Syftet med dessa kontroller är framför allt att lagföra arbetsgivare som använder sig av illegal arbetskraft eller har osäkra arbetsförhållande, säger Ulrica Strömkvist.

Samarbetet är en framgångsfaktor

Myndigheterna genomför regelbundet den här typen av kontroller i Halland. De är alltid oanmälda eftersom syftet är att se hur det fungerar på företag och arbetsplatser till vardags och om det finns fel eller brister ur ett säkerhets- eller konkurrensperspektiv.

– Framgångsfaktorn vid dessa kontroller är samarbetet med kommunerna och övriga myndigheter. När vi är flera myndigheter ute på en kontroll kan vi kraftsamla och på så sätt nå bättre effekt, säger Ulrica Strömkvist.