Beslut om att använda UAS i Åtvidaberg

En karta med markering kring Kopparvallen med omnejd.

Polisen i Linköping har beslutat att vid behov använda kameraövervakning i form av UAS/drönare vid fotbollsarenan Kopparvallen med omnejd i Åtvidaberg.

Beslutet gäller den 22 oktober 2022 och innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns. Se markering på kartan.

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet eller allvarliga ordningsstörningar och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Mediekontakt:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef Linköping
010-56 673 01