Beslut om kameraövervakning med UAS i Hässelby

Karta över delar av Hässelby.

Polismyndigheten har tagit beslut om att använda kameraövervakning med UAS (Unmanned Aircraft System) i delar av Hässelby. Beslutet gäller den 4 okt 2022. Flygningarna kan komma att ske mellan kl. 15.00 - 24.00.

Syftet med aktuell kamerabevakning är att förebygga, förhindra och avslöja brott, avbryta pågående brott. Den ska underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott, ge bättre förutsättningar för att på ett effektivt sätt leda och fördela de polisiära resurser som finns att tillgå samt öka tryggheten.

För mer information om Polismyndighetens behandling av personuppgifter vänligen kontakta registrator.stockholm@polisen.se.

Bildmaterialet bevaras under maximalt 62 dygn. Därefter raderas bildmaterialet om det inte exporterats för att t.ex. ingå i en förundersökning. Polismyndigheten använder inte det inspelade materialet för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för.

Tillgång till bildmaterialet från kamerabevakningen kommer inte att ges till fler personer än vad som behövs för att bevakningen ska kunna bedrivas.

Beslutet är taget i enlighet med 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.