Sök
Stäng Meny

Tillfällig kamerabevakning med UAS i Linköping 29 oktober

karta

Kamerabevakningen kommer att bedrivas den 29 oktober 2022.

Polismyndigheten har beslutat om tillfällig kamerabevakning i området kring SAAB arena i Linköping, i enlighet med bifogad kartskiss. Kamerabevakningen kommer att bedrivas den 29 oktober 2022.

Bevakningen kommer att ske med användande av UAS inom den angivna tidsperioden.  Beslutet har fattats med stöd av 14 d § 1 p kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL.

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet eller allvarliga ordningsstörningar och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Mediekontakt:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef  Linköping
0722-07 39 80

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.