Dom för främjande av flykt

Rätten bedömde att femtonåringen som öppnade bildörren på polisbilen, så att hans vän kunde hoppa ur, gjorde det med uppsåt. I veckan dömdes han av Varbergs tingsrätt för främjande av flykt.  

Den 14 maj 2022 kallades polisen till Kapareskolan i Onsala i Kungsbacka kommun. Ett stort antal ungdomar hade samlats på skolområdet och stämningen var hätsk, som polisen som var på plats själv beskriver det i domen. Polisen beslutade därför att omhänderta en av ungdomarna och placera honom i polisbilen.

Det brott som 15-åringen nu gör sig skyldig till är allvarligt. Trots att polisen säger till honom att backa så utnyttjar han polisernas trängda situation och när läge uppstår så öppnar han dörren och möjliggör därmed att den omhändertagne ynglingen kunde fly, säger Krister Adolfsson som är polisområdeschef i Kungsbacka.

Kroppskameror visar händelsen

Poliserna på plats hade kroppskameror och det är dessa filmer som rätten menar visar att 15-åringen öppnade bildörren med avsikt att släppa ut sin vän. Polisen hade omhändertagit personen och placerat honom i polisbilen med laga rätt. Det är en förutsättning för att döma en person för främjande av flykt.

– Vi kan i liknande situationer uppleva att ungdomar inte alltid förstår allvaret i att fysiskt och verbalt, eller som i detta fallet rent handgripligt, påverka ett polisingripande. Domen har ett starkt symbolvärde som jag hoppas ungdomar tar till sig, säger Krister Adolfsson.

Tala med de unga

I det här fallet har poliserna frihetsberövat en person. Rätten skriver i sin dom att 15-åringen borde förstått det och att han öppnade dörren i avsikt att släppa ut sin vän, och han döms därför för brottet.

– Jag hoppas att händelsen ger upphov till eftertanke och att föräldrar diskuterar denna typ av frågor med sina ungdomar, säger Krister Adolfsson.

Domen mot 15-åringen kom den 17 oktober. Han dömdes för främjande av flykt och påföljden blev 50 dagsböter om 50 kr (2 500 kr). Straffvärdet för det brott han döms för motsvarar ett kraftigt bötesstraff för en vuxen person och eftersom fängelse ingår i straffskalan ska han också betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden som är 800 kronor. Eventuell överklagan ska var hos Varbergs tingsrätt senast den 7 november 2022.