Tre män döms till fängelse efter upploppen i Norrköping under påsken

Nu har första domarna som rör upploppen i Navestad under påsken meddelats.

Idag, tisdag 11 oktober, meddelades domarna mot tre män som åtalats för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet under upploppen i stadsdelen Navestad i Norrköping under påsken. Dessa domar är de första som rör upploppen i Norrköping under påskhelgen.

Samtliga döms till fängelsestraff

Två av männen döms till sex års fängelse. Den tredje mannen döms till fängelsestraff i fem år och sex månader.

En av männen som dömdes till sex års fängelse döms för två fall av grovt sabotage mot blåljusverksamhet, grov misshandel och försök till grov misshandel samt två fall av penningtvättsbrott.

Den andra mannen som döms till sex års fängelse döms för två fall av grovt sabotage mot blåljusverksamhet, grov misshandel och försök till grov misshandel. 

Mannen som dömdes till fem år och sex månaders fängelse döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och grovt våld mot tjänsteman.

Förundersökning pågår mot fler misstänkta personer i samband med upploppen under påsken i Linköping och Norrköping.

Blåljussabotage

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

Så säger lagtexten:

13 kap. 5c § brottsbalken (1962:700)

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta annan otillbörlig åtgärd

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.