Färre fjällräddningar under sommarhalvåret än tidigare år

Bild på fjällräddningens och polisens loggor

Bild: Polisen

Antalet utförda fjällräddningar under sommarperioden 2022 visar på en halvering av antalet ärenden jämfört med snittet de senaste fyra åren.

Trenden följer vinterperioden 1 januari till och med 31 maj även om minskningen är mindre, mellan 5 och 10 % per år. 

Diagram över antalet fjällräddningar

Fjällräddningar jml. Lag om skydd mot olyckor 4 kap 1§

Största minskningen står Norrbotten för som den här perioden brukar ha mellan 70 till 80 ärenden och sommaren 2022 har det varit 32 fjällräddningar.

Jämtland brukar under samma period ha ca 50 ärenden och i sommar har det varit 24 fjällräddningar.

I Västerbotten och Dalarna är skillnaderna mindre men där är det också betydligt färre räddningar än övriga fjällområden.

Prognosen sett till helår ligger på ungefär 100 ärenden färre än snittet tidigare år, (230 ärenden mot 330 som är snittet), säger Lars Ragnvaldsson.

Orsaken till den minskade olycksstatistiken är oklar men färre besökare i fjällen kan vara en av orsakerna.

Säkerhet i fjällen

Den som ska vara i fjällen behöver, oavsett årstid, förbereda sig ordentligt och hålla sig uppdaterad om väderförhållandena.

Fjällsäkerhet på sommaren

Fjällsäkerhet på vintern

Fjällräddarnas arbete