Fler känner sig trygga ute sent på kvällen

Något fler invånare i polisregion Syd känner sig trygga ute sent på kvällen, jämfört med tidigare år. Det visar årets trygghetsmätning som det nu finns ett regionalt övergripande resultat för.

Under augusti, september och oktober i år fick 74 400 invånare i de 58 kommuner som ingår i polisregion Syd möjligheten att svara på en trygghetsmätning. 57 procent tog chansen.

Från i början av november kommer de nedbrutna resultaten för respektive kommun att presenteras. Men det finns redan nu ett preliminärt regionsövergripande resultat som generellt sett endast visar små förändringar jämfört med ifjol. Här är några av fynden:

 • Något fler anger att de är trygga ute sent på kvällen, jämfört med ifjol och 2020.
  (2022: 61,5 %, 2021 59,6 %, 2020 57,6 %)
 • Något färre anger att de är otrygga ute sent på kvällen, jämfört med ifjol och 2020:(2022: 25,5 %, 2021: 26,8 %, 2020: 28,2 %)
 • Allt färre anger att de under de senaste tolv månaderna varit oroliga för att bli överfallna eller misshandlade i området där de bor. (2022: 25,8 %, 2021: 26,7 %, 2020: 28,6 %)
 • Något färre anger att de inte utsatts för något brott, jämfört med ifjol men gruppen är något större än 2020. (2022: 76,7 %, 2021: 77,7 %. 2020: 75,6 %)
 • Anmälningsgraden har sjunkit något, jämfört med ifjol och året innan.
  (2022: 34,9 %, 2021: 35,9 %, 2020: 35,8 %)

Jarl Holmström är biträdande regionpolischef i Syd och reagerar så här på resultaten:
– Det är naturligtvis mycket positivt att allt fler känner sig trygga ute sent på kvällen. Förhoppningsvis är det ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att öka vår närvaro i lokalsamhället tillsammans med våra samverkanspartners. Att anmälningsgraden minskar något är problematiskt och en omständighet vi behöver fördjupa vår kunskap kring, säger han.

För flera av värdena är förändringen sedan fjolåret endast marginell:

 • 13,5 % anger att de utsatts för minst ett mängdbrott, till exempel våld, stöld eller skadegörelse.
 • 4,5 % anger att de utsatts för bedrägeri så att de lidit ekonomisk förlust.
 • 1,0 % anger att de under de senaste tolv månaderna utsatts för fysiskt våld.
 • 48 % anger att polisen bryr sig om de lokala problemen.
 • Problembilden, ett värde där resultatet av flera svar om vilka problem de svarande har observerat vägs samman, ligger på samma nivå i år som 2021 och 2020. Problemen kan vara till exempel nedskräpning, berusade personer utomhus eller bilar som kör för fort.

Mats Trulsson är den som håller ihop arbetet med trygghetsmätningen:
– Årets mätning visar så här långt inga större överraskningar, men vi kommer att fortsätta att granska resultatet. Det ses som aktuell operativ underrättelseinhämtning och kommer att ligga till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra samarbetspartners under kommande år, säger han.

Om trygghetsmätningen

 • Polisregion Syd gör årligen en trygghetsmätning som skickas ut till områdets 58 kommuner.
 • Frågeställningarna utgår från fem huvudområden: ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.
 • Trygghetsmätningen besvarades mellan augusti och oktober i år.
 • Trygghetsmätningen skickades ut till 74.400 respondenter.
 • Preliminär svarsfrekvens är 57 procent.