Förändring av chefsfunktioner i polisregion Öst

Christian Winkler och Jan Hofvenstam

Christian Winkler och Jan Hofvenstam . Bild: Polisen

Från och med 1:a december sker en chefsförändring i polisregion Öst. Christian Winkler blir ny chef för underrättelsesektionen och nuvarande chef Jan Hofvenstam blir polisområdeschef i Östergötland.

− Samhällsutvecklingen går framåt med ett högt tempo. För att kunna hantera dessa utmaningar behöver vi utveckla våra förmågor. Här är vi ett lag tillsammans och vi behöver använda våra samlade styrkor på bästa sätt. Jag är därför väldigt glad över att kunna göra denna förändring där jag ser att Christians breda erfarenhet från polisområde Östergötland kommer kunna bidra till underrättelseverksamheten. Samtidigt kommer Jans erfarenhet från underrättelse- och utredningsverksamhet att vara ett viktigt tillskott till polisområde Östergötland, säger regionpolischef Malena Grann.

Förändringen som nu sker är ett led i arbetet med att utveckla och anpassa hela regionens förmåga. Det lag som i dag utgör regionens ledningsgrupp representerar en väl sammansatt kompetens med bred erfarenhet.

− Efter snart fem år i rollen som tillförordnad och ordinarie polisområdeschef växlar jag nu fokus. Med lång bakgrund inom Försvarsmakten och med erfarenheten som polisområdeschef kommer jag att kunna bidra med en bred och gedigen kunskap inom underrättelsetjänsten. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna inom underrättelsesektionen fortsätta att förflytta oss och våra samverkanspartners framåt i det allvarliga omvärldsläge som vi just nu befinner oss i, säger Christian Winkler.

Jan Hofvenstam har tidigare arbetat med bland annat utredning och spaning med fokus på den organiserade brottsligheten.

 – Som chef för underrättelsesektionen under tre år tar jag med mig den erfarenheten och kunskapen tillbaka till den operativa verksamheten och ser fram emot att utveckla det brottsbekämpande- samt brottsförebyggande arbetet tillsammans med medarbetarna i hela polisområdet. Vi ska tillsammans utvecklas inom flera områden med fokus på medborgarnyttan: allt från att bekämpa den organiserade brottsligheten, förebygga brott, samverka med kommuner och myndigheter för att förhindra nyrekrytering, ge service åt allmänheten och utreda brott på ett effektivt sätt, säger Jan Hofvenstam.

Kontakt för media

Christian Winkler och Jan Hofvenstam finns tillgängliga för eventuella intervjuer tisdag den 1:a november. Christian från kl. 14.00 och Jan från kl. 10.00. Vänligen låt intervjuförfrågningar gå genom Tommy Thorngren, pressansvarig i polisregion Öst: telefon 010-566 75 26, mejl tommy.thorngren@polisen.se