Förändringar i polisens rapporter kring antagningsprocessen

Polisen går över till att beställa en helårsrapport gällande antagningen till polisutbildningen för att få bättre jämförbarhet. En utvärdering av kravprofilen och normuppdateringen har också beställts av Plikt- och prövningsverket.

Sedan 2014 har Plikt- och prövningsverket det övergripande ansvaret för antagningsprocessen till polisutbildningen, vilket genomförs på uppdrag av Polismyndigheten. För att följa arbetet sammanställs bland annat ett antal rapporter. Varje termin sammanställs exempelvis en skolstartsrapport. Plikt- och prövningsverket sammanställde nyligen den senaste rapporten Rapport – antagning till polisutbildningen HT-22.

Utöver det har polisen även tidigare beställt en rapport för varje halvårs prövning. En utvärdering av rapporten har visat att statistiken som listas halvårsvis blir missvisande i förhållande till antagningarna eftersom tidsperioden är begränsad.

För att få bättre jämförbarhet beslutade därför polisen att gå över till en helårsrapport och har nu gjort en beställning av helårsrapporter från Plikt- och prövningsverket. Det innebär att den halvårsrapport som skulle kommit hösten 2022 uteblir för att istället ersättas med en helårsrapport för helåret 2022. Rapporten kommer januari 2023.

Utvärdering i mars 2023 av den uppdaterade kravprofilen och normuppdateringen

Som en del i att utveckla och modernisera antagningsprocessen uppdaterades polisens kravprofil för sökande till polisutbildningen i mars 2022. Kravprofilen har utvecklats genom att bland annat ha anpassats utifrån brottsutvecklingen och de förmågor som efterfrågas inom polisen. Kraven för en färdig polis kvarstår och måste uppnås för att kunna anställas som polisassistent.

I mars 2023 har ett år gått sedan förändringen genomfördes och polisen har därför gjort en beställning till Plikt- och prövningsverket för att utvärdera det första året med den uppdaterade kravprofilen. En beställning gällande utvärdering av den normuppdatering som genomfördes har också gjorts. Utvärderingen kommer finnas tillgänglig i mars 2023.

Skolstartsrapport HT 2022