Förundersökning om misstänkt människoexploatering nedlagd

Polisen har lagt ned förundersökningen om misstänkt människoexploatering gällande en händelse i ett samhälle i Västerbottens inland.

Ärendet är avhängt på att den eller de personer som anses ha utnyttjats i tvångsarbetet redogör för omständigheterna.

– Det har dock inte gått att hålla något förhör med målsägande som har lämnat landet och ytterligare målsägande har inte identifierats, säger David Helgesson, gruppchef vid grova brott i polisområde Västerbotten.

Under utredningen har det också visat sig att den verksamhet som bedrivits kopplat till händelsen har upphört eller avslutats för säsongen.