Fotbollsmatch i Malmö den 6/10

 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Polisen
 • Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS.
  Del av Malmö som kommer att övervakas av UAS. Bild: Bild: Polisen
1/7

I samband med fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Union-Berlin torsdagen den 6 oktober kommer polisen att använda sig av UAS, polisens drönare försedda med kameror, över delar av centrala Malmö.

UAS används i brottsförebyggande syfte. Övervakningen kommer att ske från den 6/10 klockan 11:00 till och med den 7/10 klockan 01:00.

Av bilden ovan framgår vilket område som kommer att bevakas.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.