Grova narkotikabrott uppdagades i satsning mot ”trapphäng” i Skärholmen

Projektet Trygga Trappan, som riktar sig emot olovliga vistelser i trapphus, blev starten på ett omfattande narkotikaärende.

Projektet är en arbets- och samverkansmetod mellan polis och fastighetsägare med syfte att minska incidenter kopplade till olovliga vistelser i trapphus. Arbetssättet innebär i korthet att polisen ska rapportera individer som olovligen vistas i fastighetsägarens lokaler för olaga intrång, och att man genom samverkan snabbare kan rapportera avvikelser.

Polisen i Skärholmen har tillsammans med ett antal lokala fastighetsägare tillämpat arbetsmetoden på ett antal adresser i lokalområdet. 

− Det här är ett arbetssätt som stärker oss i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger operationsledare David Sund i lokalpolisområde Skärholmen.

Kartong med narkotika från Holland

I samband med att en avvikelse rapporterades från en förrådsgång i en fastighet i Skärholmen i våras påträffades en kartong med narkotika från ett bolag i Holland. Paketet var adresserat till en individ från Bredängsnätverket.

Samverkan med Postnord

Polisen tog därefter kontakt med Postnord som kunde se att ytterligare försändelser var skickade från samma företag till individer i Sverige. En försändelse var adresserad till samma individ från Bredängsnätverket, en annan till Uppsala och ytterligare en annan till Haninge.

Ett spaningsarbete med polisen i Uppsala och polisen i Haninge inleddes vilket ledde till att cirka 12 kilo kokain, 10 kilo 3-klormetkatinon (3-cmc) och 13 kg cannabis kunde beslagtas och inblandade individer gripas.

Långa fängelsestraff för grovt narkotikabrott

Nu har tre domar avkunnats i samtliga ärenden, mot fem män och två kvinnor. I ärendet kopplat till Bredängsnätverket dömdes nätverkspersonen till fängelse i fem år för två fall av grov narkotikasmuggling samt ett fall av grovt narkotikabrott.

I Haningeärendet dömdes en man till fängelse i fem år och sex månaders för grov narkotikasmuggling och narkotikabrott. I Uppsalaärendet fick flera personer långa fängelsestraff mellan fyra till sju år för bland annat grovt narkotikabrott.

Totalt har ursprungsärendet genererat cirka 35 utdömda fängelseår.  

− Projektet har samtidigt ett större syfte än att beivra narkotikabrott. Vi har sett en ärendeminskning på 30 % samtidigt som de extra kostnaderna för exempelvis reparationer som tidigare skadegörelser medfört nästintill försvunnit, säger Christoffer Peyre, kommunpolis och initiativtagare till projektets tillämpning i lokalpolisområde Skärholmen.