Många lastbilar kontrollerade under trafikveckan i Mitt

Bristfälliga fordon, överträdelse av kör- och vilotider och alkohol- och drogpåverkade förare är några av de brott som upptäcktes under trafikveckan som polisen genomförde mellan den 10 och 16 oktober.

Fokus för trafikveckan har den här gången varit yrkestrafiken med syfte att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

– Kontroll av yrkestrafiken är ett viktigt led i polisens arbete mot Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Just yrkestrafiken spelar en viktig roll när det gäller trafiksäkerheten, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Fordon med brister

Sammanlagt kontrollerades 224 lastbilar i region Mitt och ungefär en fjärdedel av dessa fordon hade brister. Drygt var sjätte lastbil bröt mot kör- och vilotider. Det upptäcktes även ett flertal fall av bristande lastsäkring eller överlast och sammanlagt meddelades elva fordon att de inte fick fortsätta färden innan bristerna åtgärdats.

Alkohol- och drogpåverkade förare

Tio personer misstänks för att ha kört lastbil under påverkan av narkotika och ytterligare tio förare misstänks för narkotikabrott med innehav av narkotika. Polisen upptäckte också tre personer som var påverkade av alkohol.

– Rattfylleri- och drograttfylleribrotten visar att man i region Mitt är noga med att kontrollera nykterhet inte bara genom att låta föraren blåsa i sållningsinstrumentet utan också genom att ställa obekväma frågor. Det är oftast vid det första samtalet som man får en misstanke om att en person brukat otillåtna preparat, säger Maria Rosander.

Efterlyst person och vapenbrott

Trafikbrott är ofta ingången till annan brottslighet. Vid fordonsstoppen hittades bland annat en efterlyst person och ammunition.

– En hastighetsöverträdelse eller brister på fordonet kan leda till att polisen upptäcker andra brott, det vi kallar ”brott på väg”. Under vecka 45 kommer vi fokusera på just denna problematik. Våra kontroller förebygger och uppdagar brottslighet där kriminella använder vägnätet för att begå brott, avslutar Maria Rosander.

Resultat trafikvecka yrkestrafik i region Mitt

Lastbilar Brister Hindrande
av fortsatt
färd

Kör- och
vilotider

Ratt-
fylleri
224 58 11 37 3
Drog-
rattfylleri
Narkotika Vapen Efterlysta
10 10 2 1