Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Många människor vid Tele 2 arena under torsdagskvällen

  • Kamerbevakningsområde Fridhemsplan
    Kamerbevakningsområde Fridhemsplan
  • Kamerabevakningsområde arenaområdet
    Kamerabevakningsområde arenaområdet
1/2

Torsdagen den 13 oktober spelas en internationell fotbollsmatch på Tele2 arena med avspark klockan 18:45. Risk för trafikstörningar finns således under torsdagseftermiddagen runt Gullmarsplan och på riksväg 73.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer även stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Erfarenheter visar att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas och därefter tar sig till arenan samt inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra hälsorisker.

Vid insatsen kommer polisen att använda UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Övervakat område framgår av de båda kartbilderna. Området omkring Fridhemsplan övervakas mellan klockan 14:00 till 18:00 med anledning av en bedömd församling av åskådare under eftermiddagen Området kring arenan övervakas mellan klockan 17:00 till 22:00.

Mer information om matchen och arenaområdet finns på www.tele2.se

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se