Medborgarmedaljer för livräddande insatser i Gävleborg

Utdelning av medborgarmedalj

Från vänster: Karl von Krusenstjerna, Lpo-chef Hälsingland, medaljörerna Annelie och Marie samt polisen Ingela som nominerat de båda. Bild: Mattias Strömberg

Annelie och Marie räddade boende från en brand i en radhuslänga i Bergvik, Söderhamns kommun. Nu har de fått medborgarmedalj i silver av polismyndigheten i polisområde Gävleborg.

Under torsdagen delade lokalpolisområdeschefen i Hälsingland, Karl von Krusenstjerna ut medborgarmedaljer i silver till Annelie och Marie från Söderhamns kommun.

– Det är viktigt att uppmärksamma medborgare som på olika sätt visar civilkurage i vårt samhälle och genom det även inspirera andra. Tillsammans kan vi alla bidra till vår gemensamma trygghet och hjälpa varandra. Annelie och Marie har på ett fördömligt sätt gjort skillnad genom sina gärningar, säger Karl von Krusenstjerna.

Väckte boende i brinnande radhuslänga

Tidigt en söndagsmorgon i slutet av november 2021 hade en radhuslänga på Ekmans väg i Bergvik utanför Söderhamn fattat eld. Annelie upptäckte branden och sprang för att väcka de boende på adressen. Hon fortsatte enträget att banka på alla dörrar, trots att hon ramlat och slagits sig och var dåligt klädd i den kalla natten. Hon säkerställde också så att ingen blev kvar utomhus och att alla boende tog sig till samlingslokalen. Branden hade ett väldigt hastigt förlopp och när räddningstjänsten kom till platsen insåg de att radhuslängan var bortom räddning.

Genom sin gärning och sitt stora mod har Annelie bidragit till att de boende
på adressen kunnat räddats från den pågående branden.

Räddade granne från branden

Marie uppmärksammade att ett av radhusen på Ekmans väg hade fattat eld och att den spred sig snabbt. Hon skyndade sig därför till sin 95-åriga granne för att hjälpa henne ut ur bostaden. Grannen hade satt på sig för tunna kläder så Marie sprang tillbaka till sin egen bostad för att hämta ett påslakan att vira om henne så att hon inte skulle frysa. Hon hann endast rädda ett fåtal saker från sin egen lägenhet.

Genom sin gärning och sitt stora mod har Marie bidragit till att hennes
granne kunnat ta sig ut från det brinnande huset.

– Vi har nu belönat Annelie och Marie för deras rådiga ingripanden, insatser som faktiskt räddat liv. Tack Annelie och Marie för ert mod!, säger Karl von Krusenstjerna.

Fakta medborgarmedalj i silver

Polismyndighetens medborgarmedalj för rådigt ingripande instiftades 2017.

Medborgarmedaljen i silver kan tilldelas personer som inte är anställda vid Polismyndigheten och som har: visat särskild rådighet vid ett ingripande som skett för att hjälpa polisen att utföra en arbetsuppgift och som skadats till följd av ingripandet, eller annars visat särskild rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.