Minskad brottslighet med trygg utemiljö

Det behöver bli lättare att orientera sig i Källparken och belysningen behöver ses över på utvalda platser i Sala backe. Det är några av de åtgärder som Uppsalahem, kommunen och polisen kom fram till på en trygghetsvandring i området.

En trygg och säker utemiljö är viktig för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. Syftet med vandringen är att upptäcka miljöer och platser som behöver förbättras. Att öka belysningen, klippa ner buskage och få fler människor att vilja vara ute i området förebygger brott. Genom att trygghetsvandra tillsammans får polisen god information från de som bor och verkar i området och på så sätt kan vi förebygga brott genom att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, säger kommunpolis Lisa Sannervik, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

På trygghetsvandringen i Sala backe den 19 oktober deltog 30 representanter från kommun, polis, fastighetsägare och boende i området. En trygghetsvandring är en metod som används i Uppsala för att identifiera platser som behöver åtgärdas för att upplevas som säkra, attraktiva och trygga. Deltagarna i trygghetsvandringen kom fram till ett antal förslag på platser som behöver åtgärdas i stadsdelen.

En del av ett långsiktigt arbete i stadsdelen

Polisen, Uppsala kommun och Uppsalahem arbetade under perioden 16 maj till 16 oktober 2022 utifrån ett medborgarlöfte för stadsdelen Sala backe. Det långsiktiga målet var ökad trygghet och minskad brottslighet. Arbetet för att nå målet fortsätter efter att medborgarlöftet har löpt ut.

Trygghetsvandringar ingår även i kommunens arbete med Effektiv samordning för trygghet, EST. Det är ett systematiskt sätt att arbeta tillsammans med polisen och andra aktörer för att uppnå gemensamma mål kopplat till trygghet.