Möte med nya deltagare i Sluta skjut

I går samlade Polisen, Malmö stad och Kriminalvården nya deltagare till möte med Sluta skjut, ett så kallat call-in, där man samlar personer ur våldsdrivande grupperingar. Detta är det fjärde call-in sedan oktober 2018.

Syftet med Sluta skjut är i första hand att få grupperingarna att upphöra med dödligt våld. Skjutningarna har ökat under det senaste halvåret, varför insatsen är extra viktig. I förlängningen finns det hjälp att få för den som vill hoppa av kriminaliteten.  

Sluta skjut syftar till att få deltagarna att sluta med grova våldsbrott såsom skjutningar och sprängningar. Strategin kommer från USA och heter där GVI, som står för Group Violence Intervention (gruppvåldsintervention). Metoden syftar således inte till att få deltagarna att upphöra med kriminella aktiviteter generellt, utan fokuserar på våldet inom kriminaliteten.  

– Sprängningarna har blivit färre men vi ser en ökning av skjutningar under det senaste halvåret, säger Glen Sjögren, koordinator vid Polisen. 

– Sluta skjut blir extra viktigt när skjutningarna blir fler, då gäller det att stå fast vid strategin tilllägger Rebeca Person, koordinator på Malmö stad. 

För de deltagare som vill lämna det kriminella livet finns hjälp att få från olika verksamheter som till exempel Konsultationsteamet för avhopp, sociala insatsgrupper (SIG) och Krami. Olika organisationer med engagemang i lokalsamhället i olika områden i Malmö erbjuder också hjälp. 

Ett av Kriminalvårdens huvuduppdrag är att förebygga återfall i kriminalitet och Sluta skjut är ett viktigt komplement och en strategi som passar väl in i det uppdraget.  

– I Kriminalvården ska vi motivera klienterna till förändring. Ibland handlar det om att sätta in insatser som kan leda till ett mindre våldsamt beteende och att motivera klienterna till att vilja ta emot den hjälp som samhället erbjuder, säger Jonas Angermund, koordinator vid Frivården Malmö. 

Call-in 

Deltagarna blev kallade till ett call-in som är är ett informationsmöte riktat direkt mot individer ur de våldsdrivande grupperna i staden. Där får de lyssna på talare från polisen, Malmö stad, kriminalvården och lokalsamhället. Alla framför budskapet att våldet måste upphöra annars sätter polis och andra myndigheter fullt fokus på den mest våldsamma gruppen. I budskapet ingår även erbjudande om hjälp om att lämna kriminaliteten. Bland lokalsamhällets talare finns bland annat en mamma som beskriver sorgen över att ha förlorat sitt barn samt en person som tidigare levt i kriminalitet men lyckats ta sig ur den.  

Länkar 

Sluta skjut: www.malmo.se/slutaskjut  

SIG och Konsultationsteamet: www.malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-vald/Stod-for-dig-som-vill-lamna-ett-kriminellt-liv 
 
Krami: www.malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Krami---vagen-ur-kriminalitet-och-mot-arbete  

Sluta skjut

Deltagarna har fått budskapet att våldet måste få ett slut och att de grupper som ändå begår våldshandlingar får ett ökat fokus på sig genom olika myndighetssanktioner. Sanktionerna kan handla om att individer: 

  • punktmarkeras för att kunna lagföras till lagarnas yttersta gränser avseende alla brott som kan uppdagas, 
  • frihetsberövas om det finns minsta rättslig grund, 
  • hamnar först i kön till att omedelbart få avtjäna tidigare utdömda fängelsestraff,
  • prioriteras av Skatteverkets eller Kronofogdens utredare om de har ärenden som kan härledas till dessa myndigheter  

Samtidigt har de informerats om att det finns hjälp och stöd för den som vill lämna kriminaliteten. Av dem som söktes upp denna omgång har ett flertal personer önskat någon form av stöd från avhopparverksamheterna.