Tung trafik i fokus för att öka säkerheten

Under förra veckan fokuserade polisen extra mycket på yrkestrafiken runt om i landet. I polisregion Nord kontrollerades bland annat ett stort antal lastbilar.

Yrkestrafiken har en avgörande roll för trafiksäkerheten och syftet med insatsen var bland annat att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

I Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, det vill säga i polisregion Nord, ägde en samverkan rum med bland annat Arbetsmiljöverket.

– Samverkan är en viktig del då flera myndigheter är berörda och det är tillsammans vi gör störst skillnad, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i regionen.

I regionen kontrollerades ett stort antal lastbilar, både svenska och utländska, av vilka drygt 50 hade tekniska brister. Hastighetsöverträdelser är fortsatt ett problem, cirka 40 förare rapporterades för det. Under veckan togs också sanktionsavgifter ut kopplat till både cabotagereglerna och reglerna om kör- och vilotider.

Polisens kontroller av yrkestrafiken är, förutom åtaganden gentemot EU, ett led i trafiksäkerhetsarbetet för att nå målen i Nollvisionen. Tillsammans med andra myndigheter arbetar polisen för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.