Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet införs i Östergötland

Narkotika

Strategin har ett ökat fokus på narkotika.

Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland.

Sedan 2014 finns det en regional strategi för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Nu har det regionala ANDTS-rådet tagit fram en ny strategi som utgår från en väl fungerande samverkan i rådet med fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög), Region Östergötland, Polisområde Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Ett samhälle fritt från narkotika

Det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. För att uppnå det övergripande målet finns sju långsiktiga delmål som anger inriktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet. Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden 2022–2026.

– Genom strategin skapar vi en uthållighet och förståelse för vad som behöver åstadkommas för att nå effekt. Med gemensamma krafter och respektive organisations specifika kunskap och möjlighet att verka inom områdena kan vår effektivitet öka när vi arbetar tillsammans. Nu krävs det att vi fortsätter att omsätta strategin till verklig effekt för medborgarna i samhället, det arbetet fortsätter med oförminskat engagemang i en allt mer komplex omvärld, säger Christian Winkler, polisområdeschef i Östergötland.

Ökad samverkan

– Vår förhoppning är att strategin ska vara till nytta för det lokala och regionala arbetet framöver. För att målen ska kunna nås krävs samverkan men också att myndigheterna utför sina olika kärnuppdrag. Det krävs också ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där såväl främjande som förebyggande insatser och mer riktade insatser genomförs, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Några av nyheterna i strategin är en ökad samverkan med brottsförebyggande uppdrag inom Länsstyrelsen, kommunerna och polisen. Det är även ett ökat fokus på narkotika, till exempel införs nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. Nytt är även att strategin för första gången omfattar insatser för att förebygga spel om pengar och användning av nikotinprodukter samt motverka användningen av lustgas i berusningssyfte.

Regional ANDTS-strategi, Östergötlands län 2022-2026