Omfattande polisarbete efter explosion i bostad – idag väcks åtal

Polisens utredningsarbete har lett fram till att det idag väcks åtal mot en man som är misstänkt för bland annat allmänfarlig ödeläggelse efter en explosion i en lägenhet.

På natten den 27 januari evakuerades ett flerbostadshus efter en kraftig explosion i en lägenhet i Västerås. I lägenheten där explosionen skedde befann sig en man som skadades och fördes till sjukhus, där han vårdades en tid innan polisen kunde förhöra honom.

Under utredningens gång uppstod misstankar om att det var mannen som av misstag orsakade explosionen i lägenheten. Mannen misstänktes då för allmänfarlig ödeläggelse och häktades senare för brottet.

Vid senare husrannsakningar hittades föremål, kemikalier och sprängämnen som kan användas för att tillverka sprängladdningar, vilket ytterligare stärkte misstankarna mot mannen. Det gjordes även beslag av IT-utrustning där polisen hittade filmmaterial som visade flera mindre sprängningar utomhus (ej riktade mot någon), som mannen och en annan man är misstänkta för. 

I utredningen framkom även uppgifter om att mannen har köpt en vätska som han saknar tillstånd att inneha och förvara, vilket har lett till att han och ett företag som sålde vätskan nu är misstänkta för brott mot lagen om sprängämnesprekursorer.

Det finns för polisen inga kända uppgifter om vilket motiv som finns bakom brotten, således heller ingen information om kopplingar till kriminella miljöer eller planerade dåd.

Idag väcks åtal mot mannen som suttit häktad sedan februari i år. Han är misstänkt för bland annat brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (grovt brott), förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse och allmänfarlig ödeläggelse. 

Samarbete med polisens bombdatacenter

Polisområde Västmanland har i utredningen samarbetat med polisens bombdatacenter som har till uppgift att bistå med kunskap och ge stöd i ärenden där explosiva varor har använts.

Bombdatacentrets expertis har ökat utredarnas kunskap om explosiva varor vilket har resulterat i bättre bedömningar och åtgärder. Det har varit ett viktigt samarbete då flera delar i utredningen har bestått i att analysera de beslag som har gjorts, säger Lena Kjellmodin, tillförordnad sektionschef på utredningssektionen i polisområde Västmanland.