Polisens arbete mot grova våldsbrott i Gävleborg

På mindre än en vecka har flera grova våldsbrott inträffat i Gävleborgs län. Ett intensivt arbete pågår för att lösa brotten.

Den 26 oktober skjuts en 16-årig pojke till döds i Sandviken. 29 oktober knivskadas en man svårt på Rådhustorget och den 30 oktober skadas en person i en skottlossning vid resecentrum i Gävle. Efter skottlossningen vid resecentrum har en man i 25-årsåldern gripits och sedan anhållits. I de två andra ärendena finns fortfarande ingen frihetsberövad.

Alla tre händelser har medfört stor polisär aktivitet och förundersökningarna som dragits igång syftar bland annat till att identifiera gärningsmännen för att slutligen få dem lagförda. Polisen undersöker även om det finns något samband mellan brotten.

– Det gemensamma verkar vara att det är gärningsmän som är beredda att använda grovt våld, men vi ser i nuläget inte några tydliga kopplingar till att de enskilda brotten har ett samband med varandra, säger lokalpolisområdeschefen Temo Allenbäck.

Polisen kommer med anledning av det intensifiera sitt trygghetsskapande arbete.

- Vi ser oerhört allvarligt på dessa brott och målet är att vi så snart som möjligt ska frihetsberöva de misstänkta. Parallellt med förundersökningen har vi påbörjat ett trygghetsskapande arbete, säger Temo Allenbäck.

Kniv har sedan länge varit det vapen som ofta använts vid dödligt våld i Sverige. På senare år har det dock blivit allt vanligare med att illegala skjutvapen används vid våldsbrott och polisen jobbar särskilt med att minimera antalet.

- När det gäller brottsförebyggande arbete är ett exempel att vi har offensiva poliser som jobbar aktivt med att stoppa och kontrollera för oss sedan tidigare kända personer i kriminell miljö. Genom kontrollerna kan vi göra beslag av illegala vapen och minskar därmed risken för framtida våldsbrott. Om vi ska jobba brottsförebyggande så kan vi nå stor effekt om vi tar bort illegala vapen från gator och torg, så om någon vet var dessa gömställen är så får man gärna höra av sig till oss och berätta det, säger Jale Poljarevius, chef för underrättelssektionen i polisregion Mitt.

Grova våldsbrott kan skapa en känsla av otrygghet i ett område.

- Emellanåt kan det finnas en glipa mellan den reella risken att utsättas för brott och den upplevda hotbilden att bli utsatt. Jag har självklart full respekt för att det har skett, men i sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det är ovanligt. Jag kan garantera att polisen i Gävleborg till vardags jobbar tillsammans med olika aktörer i närsamhället för att vi alla ska vara trygga och säkra, avslutar Temo Allenbäck.

Lämna tips, iakttagelser eller upplysningar

Har du varit vid dessa platser och gjort iakttagelser som polisen inte fått kännedom om eller har du hört något om någon av händelserna, kontakta polisen 114 14, välj tips.

Även om du tycker att informationen tycks oviktig så kan den vara en viktig pusselbit i helhet.