Polisens metoder vid stoppande av fordon ska utvecklas

Utbildning, föreskrifter och teknisk utrustning kopplade till förarkompetens vid utryckning behöver utvecklas, visar en rapport från polisens tillsynsenhet. En ny funktion har tillsatts för att genomföra en mängd åtgärder.

På uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg har polisens tillsynsenhet granskat tillämpningen av åtgärder och hjälpmedel för att stoppa fordon. En rad brister påpekas gällande fortbildning, övning, inrapportering och ovisshet kring hur regler ska tolkas.

En ny funktion har nu inrättats inom Nationella operativa avdelningen för att utveckla polisens förarkompetens vid utryckning. Funktionen ska bland annat säkerställa bättre samordning i myndigheten, utveckla metoder samt se över regelverk, utbildning och utrustning inom området. Ett långsiktigt och metodiskt arbete krävs.

Läs rapporten Tillämpning av åtgärder och hjälpmedel för att stoppa fordon.