Polisregion Syd söker volontärer

Är du intresserad av att vara med i polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete? Polisen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs länk söker nu fler volontärer. Välkommen på informationsträff!

Under åren har volontärer i polisregion Syd bland annat deltagit i uppdrag på Karlskrona Skärgårdsfest, Nybro party Cruising, Valborg i Lund, 1:a maj-demonstrationer, Sweden Rock Festival, fotbollsmatcher, Östersjöfestivalen, Landskronakarnevalen, Big Slap och Malmöfestivalen. Samt verkat som figuranter vid övning med bland annat polisens ingripande verksamhet, ambulans och räddningstjänst. 

Uppdragen handlar oftast om att volontärerna ska vara synliga och skapa trygghet i olika sammanhang. Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Fler volontärer till polisregion Syd

Nu pågår rekrytering av fler volontärer till polisregion Syd. 

- Vi vill att fler ska få möjligheten att vara ute i samhället tillsammans med oss för att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande, säger Richard Hultemark, volontärsamordnare i polisregion Syd. Och nu är vi extra glad att åter kunna rekrytera volontärer efter uppehållet på grund av pandemin, lägger han till. 

Som volontär ska du ha fyllt 18 år och ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Alla som söker blir först kontrollerade i brottsregister och sedan kallad till ett samtal med erfarna poliser. Därefter väljs ett antal personer ut som får gå en volontärutbildning. För att kunna bli uttagen till utbildningen våren 2023 ska anmälan komma in senast den 31 december 2022.

I utbildningen ingår: lag och rätt, sekretess, arbetsmiljö, polisens organisation, samt hjärt- och lungräddning. Slutligen får den som ska bli volontär skriva under ett sekretessavtal.

Informationsträffar i oktober och november

Volontärverksamheten i polisregion Syd bjuder nu in till informationsträffar på följande orter och datum. 

  • Malmö 31 oktober kl. 18:30, Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4B
  • Växjö 31 oktober kl. 18:30, Polishuset, Sandgärdsgatan 31
  • Lund 1 november kl. 18.30, Polishuset, Byggmästaregatan 1
  • Helsingborg 2 november kl. 18:30, Polishuset, Berga Allé 25
  • Karlskrona 3 november kl. 18:30, Polishuset, Järnvägstorget 5
  • Kalmar 9 november kl. 18:30, Polishuset, Galggatan 4

Välkommen!