Samarbete för att höja kunskapen om bedrägerier hos äldre

Bedrägerier är en av de tre vanligaste anmälda brottstyperna i Jämtlands län. Tillsammans med Länsstyrelsen och Stöldskyddsföreningen skickar nu Polisen ut ett informationsbrev till 2 400 äldre kvinnor i kommunerna Härjedalen, Strömsund och Ragunda.

Syftet med brevet är att minska risken för att drabbas av bedrägerier.

Bedrägerier är en bred kategori av brott som överlag minskar. Men bedrägerier genom social manipulation ökar. Dessa bedrägerier går ut på att få ett potentiellt brottsoffer att ge ut koder eller använda BankID och inte sällan är det just oron för att förlora pengar bedragaren utnyttjar. Till exempel kan ett bedrägligt samtal handla om att ”banken” upptäckt en märklig transaktion och behöver göra några säkerhetsåtgärder. Allt kunden behöver göra är att använda sitt BankID.
- De är mycket skickliga på att låta förtroendeingivande och de utnyttjar vår stress och vår oro för att göra fel, säger Mariana Handler vid Polisen i Krokom.

Social manipulation

Från 2020 till 2021 ökade bedrägerier genom social manipulation med över 30 procent. Många av de som blir brottsoffer är äldre och en majoritet av dem är kvinnor. Därför skickas det gemensamma informationsbrevet till just kvinnor i åldern 70 till 85 år. Budskapet är tydligt. Man behöver inte vara rädd men behöver ha modet att lägga på luren när ett samtal känns konstigt.
- För oss har det varit viktigt att inte skrämmas. Vi vill inte att människor isolerar sig och låter bli att svara i telefonen men däremot uppmuntra till att våga avsluta samtal som stressar eller känns märkliga. Även om man kanske framstår som lite otrevlig, säger Mariana Handler.

För brottsoffer är skam och skuld vanligt då många känner att det är ens eget fel när man blivit lurad. Detta hindrar det brottsförebyggande arbetet då många drar sig för att göra en anmälan.
- Det är aldrig brottsoffrets fel och ju mer vi pratar om det desto bättre är det. Helst vill vi att brotten inte inträffar men om det gör det så finns det stöd att få, säger Mariana Handler.

För den som får ett misstänkt samtal gäller tre huvudregler:

  • Lämna aldrig ut kontonummer eller kortnummer.
  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.
  • Avsluta samtal som inte känns rätt. Blir man i efterhand osäker kan man själv ringa till exempelvis banken och fråga om det verkligen var de som hörde av sig.

För den som blir utsatt för bedrägeri finns flera sätt att få stöd. Polisen, Brottsofferjouren och även socialtjänsten i kommunerna hjälper brottsoffer. Anhöriga och bekanta kan också ge stöd och kanske hjälpa till med till exempel spärra kort och konton.
- Hjälps vi åt så tror jag vi tillsammans kan minska den här typen av brott, säger Mariana Handler.

Fakta informationsbrev
Brevet skickas till 2 400 kvinnor i åldern 70 – 85 som bor i kommunerna Härjedalen, Ragunda och Strömsund. En enkät följer också med och svaren kan förhoppningsvis hjälpa till att utveckla det brottförebyggande arbetet. Insatsen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Stöldskyddsföreningen och Polisen. 

Har du frågor?
Kontakta Mariana Handler

mariana.handler@polisen.se