Sexköp på thaimassagesalonger i centrala Stockholm

Både konstaterade sexköp samt misstänkta försök till sexköp uppdagades vid en arbetsplatsinspektion på thaimassagesalonger i förra veckan.

Insatsen leddes av människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm i samarbete med lokalpolisområde Norrmalm.

– Vi har fått ett stort antal tips från allmänheten om att det vid ett flertal massagesalonger erbjuds sexuella tjänster. Det finns också indikationer på att kvinnor som arbetar på salongerna utsätts för människoexploatering alternativt människohandel. Vi har därför tillsammans med den lokala polisen valt att ägna den här insatsen åt att genomföra arbetsplatsinspektioner, bland annat för att hämta in mer information om salongerna, säger Linda Törngren, chef för människohandelssektionen hos polisen i region Stockholm.

Salonger på Kungsholmen och Östermalm

Insatsen var myndighetsgemensam och genomfördes under en vardagskväll i början av oktober. Polisen gick in på fyra salonger på Kungsholmen och Östermalm tillsammans med Skatteverket, Arbetsmiljöverket och socialtjänsten.

Vid inspektioner på två av salongerna uppdagades ett sexköp och ett misstänkt sexköp, samt misstänkta försök till sexköp.

– På lokalpolisområde Norrmalm är arbetet mot utsatta brottsoffer högt prioriterat, och de personer som arbetar i den här miljön faller ofta inom den kategorin. Den här insatsen bekräftade våra misstankar om att det förekommer prostitution i den här branschen, och vi kommer att fortsätta vårt brottsförebyggande arbete genom liknande insatser i framtiden, säger Ola Åkesson, kommunpolis på Kungsholmen.

Blockerade nödutgångar

Arbetsplatsinspektionerna gav Arbetsmiljöverket möjlighet att kontrollera villkoren för de som jobbar på salongerna och ägarförhållandena.

Arbetsmiljöverket anmärkte på att nödutgångarna var blockerade och låsta på två av salongerna, och kommer att ställa krav på att det åtgärdas.

Skatteverket kommer att utfärda avgifter, bland annat med anledning av att en massös inte var inskriven i personalliggaren. Skatteverket fick också anledning att fortsätta jobba vidare på en salong.

Med vid insatsen var också socialtjänsten som samtalade och erbjöd samtliga massöser hjälp och stöd.