Svenskt-norskt gränssamarbete tar hjälp från Karlstads universitet

Arbetet med att bygga en gemensam svensk-norsk polisstation på gränsen mellan Sverige och Norge pågår för fullt. För att räta ut frågetecken kring de juridiska utmaningar som finns samarbetar man löpande med juridikprogrammet vid Karlstads universitet.

Det nya polishuset som byggs söder om Morokulien infocenter planeras vara klart för inflyttning under hösten 2024. Inför öppningen behöver flera frågor besvaras. Bland annat behöver man se över hur arbetet ska bedrivas tillsammans trots skillnader i ländernas lagstiftning.

Vad kommer till exempel gälla kring vapen när norsk polis inte bär vapen? Kan svensk och norsk polis patrullera tillsammans? Hur ska ett informationsutbyte mellan länderna gå till när Sverige inte lämnar ut uppgifter om personer helt villkorslöst till ett annat land? Samarbetet med juridikprogrammet påbörjades 2021 och pågår fortsatt. Det ersätter inte de utredningar som görs av polisens rättsavdelning men har fungerat som ett komplement.

Under våren 2021 och 2022 har polisen tagit emot två studenter vid juridikprogrammet för en fem veckors praktikperiod. Tanken med praktikperioden är att studenterna ska delta aktivt och införskaffa information om vad man ser på fältet för att sedan kunna besvara viktiga frågor för polisen i sina examensarbeten.

Projektet har blivit möjligt genom att forskare i juridik vid universitetet, tillsammans med polisen i Värmlands ledning och rättsavdelning, har kunnat identifiera frågeställningar. Forskarna fungerar även som handledare för studenternas examensarbeten.

- Vi fick en gedigen informationsgenomgång av hela verksamheten vilket gjorde så att vi fick en bra förståelse. Upplägget var väldigt bra, vi fick även träffa alla olika verksamheter för att få en inblick. Det har varit många fördelar med att jobba med verkliga problem i praktiken. Dels hade vi möjlighet att identifiera problem som det inte finns svar på i dagsläget och bidra till verklig nytta för polisen. Arbetet kan också vara ett bra underlag för eventuella framtida lagändringar för att göra villkoren tydligare för samarbetet. Det är roligt att vårt arbete kan komma till användning, säger Johanna Frykenberger, som var en av studenterna vid 2021 års praktikperiod.

Förhoppningen är att det kan bli en bidragande faktor till att samarbetet mellan Sverige och Norge kommer bli praktiskt genomförbart.

- Det har varit väldigt värdefullt att ha den här typen av samarbete med universitetet. Det finns ju två vinnare i det här. Det har medfört att vi på polisen tydligt har kunnat se vad som är hanterbart och möjligt att genomföra, samtidigt som vi kan bidra med relevanta frågor med verklighetskoppling till studenter vid universitetet, säger Lars Wirén, chef för polisområde Värmland.