Tillfällig kamerabevakning med UAS - Vidingsjö och Ekholmen i Linköping

karta

Kamerabevakningen kommer att ske den 26-27 oktober 2022

Polismyndigheten har beslutat om tillfällig kamerabevakning i stadsdelarna Vidingsjö och Ekholmen i Linköping, i enlighet med bifogad kartskiss. Kamerabevakningen kommer att ske den 26-27 oktober 2022. Bevakningen kommer att ske med användande av UAS.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra fler av de bränder som har varit i dessa stadsdelar de senaste veckorna.

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet eller allvarliga ordningsstörningar och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Mediekontakt:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef  Linköping
0722-07 39 80

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar UAS får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.