Tillfällig kamerabevakning med UAS Kungsvägen i Mjölby

Platsen som beslutet avser är ett område längs med Kungsvägen i Mjölby

Platsen som beslutet avser är ett område längs med Kungsvägen i Mjölby

Polismyndigheten har beslutat om tillfällig kamerabevakning av ett område längs med Kungsvägen i Mjölby, i enlighet med bifogad kartskiss. Kamerabevakningen kommer att bedrivas den 26 oktober 2022. Bevakningen kommer att ske med användande av UAS.

Som ett komplement till den brottsbekämpande verksamheten  kommer kamerabevakning att bedrivas med UAS, detta för att utöka möjligheten att kunna utreda, beivra, upptäcka och förebygga brott.  

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera om det finns risk för allvarlig brottslighet eller allvarliga ordningsstörningar och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Mediekontakt:

Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef  Linköping
0722-07 39 80