Trafikvecka med fokus på tung trafik

Mellan den 10 och 16 oktober är yrkestrafiken i fokus för polisens kontroller. Yrkestrafiken har en avgörande roll för trafiksäkerheten och syftet med insatsen är bland annat att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

– Utöver körkortsbehörigheter, hastighetsefterlevnad och nykterhet är det också föraren och fordonets skick som är i fokus för polisens kontroller. Vi kontrollerar att förare tar sina raster och har en tillräcklig dygnsvila då en trött förare är en direkt fara både för sig själv och för andra trafikanter, säger Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Yrkestrafiken en nyckelroll för trafiksäkerheten

Polisens kontroller av yrkestrafiken är, förutom åtaganden gentemot EU, ett led i trafiksäkerhetsarbetet för att nå målen i Nollvisionen. Tillsammans med andra myndigheter arbetar polisen för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

– Framför allt när det gäller hastighet kan yrkesförare göra skillnad i förhållande till andra trafikanter. Lättar de på gasen kan det få andra trafikanter att följa med, säger Erling Andersson.

Olaga cabotage

Vid kontrollerna kommer polisen lägga extra fokus på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

Under året har polisen även bland annat blivit ansvarig för kontroll av utstationering av förare. Utstationering innebär att en förare från ett annat land genomför inrikestransporter, cabotage, i Sverige. Deras arbetsgivare ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket och föraren ska vid kontroll kunna visa upp ett bevis på detta. Om en sådan deklaration inte medförs utgår en sanktionsavgift på 60 000 kr som ska betalas på plats.

– Om en transport av gods bedrivs som olaga cabotage och utstationeringsdeklaration dessutom saknas utgår alltså en sanktionsavgift på totalt 120 000 kr, vilket förhoppningsvis bidrar till bättre regelefterlevnad, säger Erling Andersson.