Fortsatt bevakning från luften i Eslöv

  • Område markerat på karta över Eslöv
    Bild: Polisen
  • Område markerat på karta över Eslöv
    Bild: Polisen
1/2

Bevakning med så kallad UAS (drönare) i Eslöv fortsätter. Nya datum är 5-12 oktober.

Beslut har fattats om ny period för bevakning med så kallad UAS (drönare) i centrala Eslöv, särskilt området kring Stora Torg. Aktuella datum är nu 5-12 oktober. Skyltning sker på markplan i aktuella områden. 

Läs tidigare artikel om UAS-bevakning i Eslöv

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.