Yrkestrafiken kontrolleras i Stockholms län och på Gotland

Polis som inspekterar ett lastutrymme på en lastbil.

Bild: Polisen

Som en del i trafiksäkerhetsarbetet kommer polisen i region Stockholm och Gotland från idag den 10 oktober och en vecka framåt genomföra ökade kontroller gällande fordon som framförs i yrkestrafik.

–  Under denna vecka kommer fokus ligga på förare och fordon som framförs i yrkestrafik. En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att alla fordon i yrkestrafik har förare som följer reglerna och att fordonen är i säkert skick, säger Hans Nilsson Lanèr gruppchef på trafiksektionen i Stockholm.

 Extra stort fokus kommer att läggas på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallad olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

– Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra men också för att motverka osund konkurrens så att transporterna sker på lika villkor, Hans Nilsson Lanèr.

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.

Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.