Myndighetsgemensam insats i södra Dalarna

Utomhus, solsken, gärde, del av polisbil

Bild: Polisen Dalarna

Onsdagen den 21 september genomfördes två myndighetsgemensamma insatser mot företag i Södra Dalarna. Medverkande var personal från Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatsinspektionerna syftar till att främja en sund konkurrens på arbetsmarknaden och förhindra farliga arbetsplatser samt utnyttjandet av människor i arbete. 

Den ena arbetsplatsen som kontrollerades hanterar ved och där arbetade det en man som saknade arbetstillstånd. Det befann sig även en man som saknade uppehållstillstånd på platsen.

Mannen som saknade uppehållstillstånd blev tagen i förvar för vidare utredning. Vad gäller mannen som saknade arbetstillstånd så är information om honom skickat till Migrationsverket.

Den andra kontrollen var mot en gård där man producerar ägg. Det fanns inget att anmärka på denna arbetsplats.