Återgång till tidigare avgift för ansökan om nationellt id-kort

Polismyndigheten har hemställt till regeringen om att ansökningsavgiften för ett nationellt id-kort från och med den 1 januari 2023 ska återgå till vad som gällde tidigare, det vill säga 400 kronor.

Under våren med start 10 maj sänktes avgiften för ansökan om nationellt id-kort tillfälligt från 400 kronor till 100 kronor, förutsatt att man inte samtidigt ansökte om pass. Beslutet togs av regeringen på initiativ av Polismyndigheten som bedömt att fler medborgare skulle få sina resehandlingar snabbare om de ansökte om nationellt id-kort istället för pass. Nationellt id-kort fungerar lika bra som pass i alla EU- och Schengen-länder och kan levereras inom en vecka från ansökan.

Beslutet bedöms ha fått effekt – antalet ansökningar om nationellt id-kort har ökat påtagligt och därmed har trycket på pass minskat.

Eftersom leveranstiderna för pass sannolikt kommer att återgå till det normala senare under 2022, bedömer Polis­myndigheten inom den nationella särskilda händelsen för pass att den tillfälliga sänkningen av avgiften för ansökan om nationellt id-kort bör upphöra att gälla från och med 1 januari 2023. Betalning av avgiften på 400 kronor per person sker i samband med ansökan på plats vid passexpeditionen och gäller även om bokningen skett under 2022.

Polismyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen för beslut.

Pass och nationellt id-kort