Dygnslång trafikinsats i södra Stockholm

Höghastighetskontroll på Tyresövägen.

Bild: Polisen

På tisdag kommer trafiksektionen i region Stockholm tillsammans med andra polispatruller från olika delar av polisregion Stockholm ha en så kallad ”24 timmars insats” gällande hastighetsövervakning.

Insatsen kommer företrädelsevis pågå på E4/E20 söder om Stockholm, men kan också ske på andra vägar.

– Målet med vårt trafiksäkerhetsarbete är att få en så säker trafikmiljö som möjligt för att få ned antalet skadade och dödade i trafiken. Anledningen till att den pågår i 24 timmar är att viktigt att hålla hastighetsbegränsningen under hela dygnet, säger Hans Nilsson Lanèr som är gruppchef på trafiksektionen i Stockholm.

Polisen utför trafikkontroller under årets alla dagar i olika former men just den här insatsen kommer att starta tidigt på tisdagsmorgonen och pågå till onsdagsmorgonen och kommer involvera fler polisresurser än normalt.