Enkät ska ge svar om tryggheten i Halmstad

En kvinna och en man

Therése Wallgren och Kenneth Mattsson hoppas invånarna i Halmstad tar chansen att svara på enkäten så att de kan få en bra bild av var och när de trygghetsskapande åtgärderna ska sättas in. Bild: Gith Thedvall

Nu får invånarna i Halmstads kommun chansen att berätta hur de upplever sin närmiljö. I en årlig enkät ställer polisen och kommunen gemensamt frågor om tryggheten i kommunen.

Tidigare år har flera tusen personer svarat på enkäten. Therese Wallgren som är trygghetsstrateg på Halmstads kommun hoppas att intresset ska vara stort även denna gång.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att svara på enkäten så att vi får en bra bild av var och när vi behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder, säger hon.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte med konkreta åtgärder 

De tankar och förslag som kommer fram ska sedan vara grund för det medborgarlöfte som kommunen och polisen ger invånarna. Löftet innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten för invånarna.

Medborgarlöftet grundas även på kommunens och polisens övergripande lägesbilder och dialoger som förs med invånarna i olika orter och stadsdelar.

– Vi analyserar de svar vi får in i medborgardialogen och tittar även på den aktuella lägesbilden när vi tar fram medborgarlöftet, säger Kenneth Mattsson som är kommunpolis i Halmstad.

Nytt löfte fastställs i slutet av året

Nästa medborgarlöfte ska vara klart i slutet av året. Då ska det fastställas av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.

Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser. 

Enkäten öppnar den 15 september och är öppen i en månad – fram till den 15 oktober.

I Halmstads kommun genomförs enkäten för sjätte gången. Enkäten finns på kommunens webbplats men går också att nå via länk från polisens webbplats och från polisens och kommunens sociala medier.

Fyll i enkäten på Halmstads kommuns hemsida. (Enkäten avslutad)