Färre båtmotorstölder i Stockholms län

Bild på flera båtar vid vattnet.

Båtar som har blivit bestulna på sina motorer. Bild: Polisen

För sjätte året i rad har båtmotorstölder minskat i Stockholms län. Riktade insatser och utökat samarbete mellan polis och båtägare kan ha gett resultat.

I Stockholm har polisen sedan flera år tillbaka arbetat med metoden Båtsamverkan, däribland lokalpolisområde Norrtälje. Genom att bilda lokala nätverk har polisen, båtägare, företag, försäkringsbolag, föreningar och båtklubbar byggt upp en god samverkan och fått en bättre helhetsbild för att förhindra båtrelaterad brottslighet.

–  Arbetet som utförts har utgått från tre delar: att brottsförebygga, att utreda och lagföra, och att genomföra operativa insatser tillsammans med andra aktörer, säger Annika Eriksson, inspektör på lokalpolisområde Norrtälje.

De senaste åren har volontärer i Norrtälje gett brottsförebyggande information i hårt drabbade områden för båtmotorstölder. Roslagens båtförbund och företag delar information i en framtagen app för att snabbt kunna sprida information om iakttagelser, tips och brott. Polisområdet har även samverkan med Sjövärnskåren som tipsar polisen vid iakttagelser.

Sedan Båtsamverkan infördes nationellt 2017 har båtstölderna minskat med 44 procent i hela landet. I Norrtälje har båtstölder gått från 260 anmälda brott 2017 till 74 (januari - september 2022). Samverkan har gett goda resultat och sprids nu till intilliggande lokalpolisområden.

– Nästa steg är att båtägare ska delta i enkäter för att polisen ska få in bättre underlag. Vetskapen om detaljer är avgörande för att riktade insatser hamnar rätt, säger Annika Eriksson.

Fler brott när båtarna tas upp

 Båtstölder ökar vid vissa tillfällen under året. Utsatta perioder är när båtarna läggs i på våren, då skolorna startar, när båtarna tas upp samt vid vinterförvaringen.

– Bästa skyddet är att vara aktiv, delta i Båtsamverkan och ansluta sig till nätverk. Förlägg vakthållningen då riskerna för brott är som störst, under månaderna, veckan och dygnet. Ta lärdom av senaste brotten och förbättra vid svagheterna, avslutar Annika Eriksson.

Båtsamverkan i Stockholms län

  • Det traditionella konceptet Båtsamverkan har kompletterats genom att fokusera på utsatta områden, kommunikation och ökad samverkan.
  • Varje polisregion har en egen samordnare för båtrelaterade stölder och ingår i Nationella båtsamverkansgruppen (NBG).
  • Tips för att skydda dig