Försvarsmakten övar i Östergötland 15-18 september

Försvarsmakten och Hemvärnet övar i Östergötland 15–18 september. Skottlossning med lös ammunition kommer att ske utanför tätbebyggt område. Bland annat militärfordon och UAS, obemannade flygfarkoster, kan vara synliga i övningsområdet.

Övningen berör följande orter:

  • Finspång
  • Norrköping
  • Söderköping
  • Valdemarsvik
  • Gryt

Militär båttrafik kan förekomma i Bråviken och i skärgårdsområdet. Övningen innebär förflyttning med fordon längs vägar och stråk, under dygnets alla timmar.