Försvarsmakten övar i Östergötland 29 september – 2 oktober

Försvarsmakten och Hemvärnet övar i Östergötland 29 september – 2 oktober. Skottlossning med lös ammunition kommer att ske utanför tätbebyggt område. Bland annat militärfordon och UAS, obemannade flygfarkoster, kan vara synliga i övningsområdet.

Övningen kommer att förläggas till både ordinarie övnings-och skjutfält, samt i tätorterna, Linköping, Åtvidaberg och Mjölby.