Narkotikainsats i Säffle

Under den gångna marknadshelgen i Säffle genomförde polisen i Värmland en insats riktad mot narkotika och alkohol- och drogpåverkan i trafik, parallellt med ordinarie ordningshållning.

Flera patruller befann sig på plats och man genomförde ett stort antal nykterhetskontroller. Man ett flertal personer som kunde misstänkas för befattning med narkotika. Ett flertal narkotikabrott uppdagades, två fall av dopingbrott, flera fall av misshandel, beteendebrott i trafik och brister på fordon. 

Totalt under helgens insats redovisas

Tretton fall av misstänkta narkotikabrott

Två misshandelsärenden

Ett fall av brukande av falsk urkund

Ett fall av olovlig körning (A-traktor)

Ett drograttfylleri

Ett fall av skadegörelse

En person avvisad enligt PL13§

Ett fordon i beslag av Kronofogdemyndigheten

26 flygande inspektioner

22 ordningsböter utfärdades varav tio avser högt spelande fordon

Fem personer omhändertogs för fylleri

Sex orosanmälningar gällande underåriga (SOL14§)

273 fordonsförare nykterhetskontrollerade