Insatsvecka mot viltolyckor

Polis och eftersöksjägare med hund  gående efter en väg.

Nationella viltolycksrådet har årligen en nationell insatsvecka gällande viltolyckor, i år infaller den mellan 26 september till och med 2 oktober.

Nationella viltolycksrådet har varit banbrytande bland annat genom uppbyggnaden av ett nationellt samarbete i viltolycksfrågor i vilket cirka 4 500 jägare är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt.

Under åren har tusentals eftersök genomförts, helgdag och vardag, dag som natt, och i alla förekommande väderleksförhållanden.

- Jag vill rikta ett stort tack och ge en eloge till de 240 eftersöksjägarna och kontaktpersonerna i Jämtlands län som år efter år tillsammans med sina hundar gör ovärderliga insatser. Det sker ofta i en riskfylld miljö med målet att förkorta lidandet hos trafikskadat vilt, säger Martin Trostemo länsansvarig för eftersöksverksamheten i Jämtlands län.

I nationella viltolycksrådets verksamhet är samtliga 21 län i Sverige engagerade inom viltolycksorganisationen och i varje län finns en länsansvarig jägare och en länsansvarig polis. Nationella viltolycksrådet är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan samarbeta kring en angelägen uppgift.

Mer än fyra viltolyckor per dag

I Jämtlands län registrerades cirka 1 600 viltolyckor på väg 2021 varav 4–500 älgolyckor samt cirka 1 100 rådjursolyckor. Nu under 2022 fram till den 8 september har det registrerats cirka 900 viltolyckor på väg i Jämtlands län.

- Höst och vinter är den period då flest viltolyckor inträffar. Detta beror dels på en ökad aktivitet under älgens brunst samt senhöstens och vinterns betesvandringar. Stora snömängder under kort tid brukar innebära en ökning av viltolyckor. I mörkret är det svårt att se om ett djur dyker upp och dessutom går det väldigt snabbt när ett djur korsar vägen säger Martin Trostemo.

Under insatsveckan kommer polisen i Jämtlands län bland annat att dela ut viltolycksremsor och informera om viltolyckor vid trafikkontroller.

- Jag vill uppmana alla trafikanter att vara försiktiga och ta eftersöksjägarnas varningsskyltning och varningsmärken för vilt på allvar. Anpassa farten efter de förhållanden som råder och vara extra uppmärksam vid skymning och gryning samt ha uppsikt över vägens omgivning, säger Martin Trostemo.

Polisområde Jämtland kommer även att upplysa allmänheten om insatsveckan via våra sociala medier.