Insatsvecka mot viltolyckor

Nationella viltolycksrådet har årligen en nationell insatsvecka gällande viltolyckor. I år infaller den mellan 26 september och 2 oktober.

Vi är nu på väg in i den period då risken för viltolyckor är som störst. Den tid då vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest och det är också då risken är som störst.

Nationella viltolycksrådet har varit banbrytande bland annat genom uppbyggnaden av ett nationellt samarbete i viltolycksfrågor, i vilket ca 4500 jägare är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt. Under åren har tusentals eftersök genomförts, helgdag och vardag, dag som natt, och i alla förekommande väderleksförhållanden.

I nationella viltolycksrådets verksamhet är samtliga 21 län i Sverige engagerade inom viltolycksorganisationen och i varje län finns en länsansvarig jägare och en länsansvarig polis. Nationella viltolycksrådet är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan samarbeta kring en angelägen uppgift.

Nationella viltolycksrådets webbplats.