Klart med nya chefer i Väst

Emelie Kullmyr blir ny PO-chef i Storgöteborg, Anders Börjesson blir PO-chef i Halland och Lars Eckerdal blir chef för regionkansliet.

Flera av de regionala cheferna byts ut vid årsskiftet eftersom de har haft sina förordnanden i fyra plus fyra år, den maximala tid man kan ha ett chefsförordnande för ett område, enhet eller nationell avdelning. Därefter ska tjänsten ut för rekrytering.

För Storgöteborgs del skedde bytet redan i augusti, då Erik Nord gick till utredningsenheten och Anders Börjesson gick in som tf polisområdeschef. Nu har regionpolischefen Klas Johansson beslutat att polismästaren Emelie Kullmyr ska få chefstjänsten i Storgöteborg. Hon börjar den 1 oktober.

Bergström tf chef på operativa enheten

Emelie Kullmyr lämnar då operativa enheten. Mats Bergström, som i dag är tf biträdande regionpolischef, går in som tf enhetschef på operativa enheten till dess att ordinarie chef är utsedd. I samband med det kommer Robert Karlsson tillbaka från sin tid som tf biträdande regionpolischef i Stockholm och återgår till sin ordinarie tjänst som biträdande regionpolischef.

Klas Johansson har också beslutat att polismästaren Anders Börjesson, som i dag är biträdande chef i Storgöteborg, blir ny polisområdeschef i Halland. Även han tillträder den 1 oktober. Polismästaren Lars Eckerdal, som i dag är polisområdeschef i Fyrbodal, blir ny chef för regionkansliet, preliminärt från den 1 januari 2023.

Nya chefer för avdelningarna i regionen

Det är sedan tidigare klart att Hans-Olof Sandén, som har sökt om sin tjänst i ett rekryteringsförfarande, får ett nytt förordnande på fyra år som chef för rättsavdelningen i Väst. Johan Nilvé har redan tillträtt som ny chef för HR-avdelningen i Väst. Det är ännu inte klart vem som vid årsskiftet blir ny chef för kommunikationsavdelningen i Väst.