Under vecka 37 har en regional myndighetsgemensam insats genomförts

  • Arbetsplatsinspektion, poliser, uniform, husbygge, utomhus, dörröppning
  • Arbetsplatsinspektion, utomhus, samverkan myndigheter, planering
1/2

Insatsen skedde i Idreområdet med deltagare från gränspolisen, lokalpolisområde Mora, polisens hundenhet, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Kronofogden. Arbetsplatsinspektioner har genomförts samt kontroller av trafik och fordon i området.

Arbetsplatsinspektionerna syftar till att främja en sund konkurrens på arbetsmarknaden och förhindra farliga arbetsplatser samt utnyttjandet av människor i arbete. 

Ett 10-tal arbetsplatsinspektioner på byggarbetsplatser genomfördes under tisdagen och onsdagen. Totalt 8 personer har anträffats som arbetat utan giltigt tillstånd. 4 av dessa har frihetsberövats av gränspolisen. 

Utöver detta har man med anledning av älgjakten under veckan kontrollerat trafik och fordon i området. 

Resultat av insatsen:

  • 400 genomförda alkoholutandningsprov.
  • 4 omhändertagna körkort.
  • 3 anmälningar om rattfylleri, varav 2 rubriceras som grova. Vid ett av dessa fall misstänks även personen för våldsamt motstånd.
  • 1 anmälan om grov vårdslöshet i trafik. Den misstänkte stannar inte på polismans tecken och blir i samband med utmätning av kronoinspektör även misstänkt för våld mot tjänsteman.
  • 8 anträffade personer utan giltigt tillstånd att arbeta i landet, varav 4 har frihetsberövats av gränspolis.