Nu har Barnahus Halland öppnat!

Efter lång planering kan nu brottsutsatta barn och unga i Halland få allt stöd på ett ställe. Barnahus Halland drivs gemensamt av Hallands sex kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland.

Tankarna om ett barnahus i Halland har funnits i nästan 14 år. Nu har det blivit verklighet och Barnahus Halland invigdes den 29 augusti.

– Vi har verkligen arbetat hårt för att få till ett Barnahus med samverkan för alla aktörer, säger Inger Ohlsson som är chef för brott i nära relation i polisområde Halland.

Samordnade insatser

Tanken med Barnahus är att myndigheterna ska samordna sina insatser och att barn kan tas emot för polisförhör och stöd i en barnvänlig miljö. I Barnahus Halland finns resurser samlade som barn och unga behöver när det finns misstanke om att de utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation.

– Förhoppningen är effektivare arbetssätt, säkrare utredningar och det gemensamma ansvaret för barnen, säger Inger Ohlsson. 

Allt stöd på ett ställe

I barnahuset arbetar tre samordnare och en verksamhetschef med uppdrag att samordna resurserna kring barnet. Detta görs framför allt vid de samråd som hålls en dag i veckan.

– Genom att samordna arbetet kring barnet är förhoppningen att det ska bli bättre kvalité på utredningarna och att den unga ska få ett bättre stöd under processen, säger Inger Ohlsson.

Lång historia

Historien om Barnahus Halland är lång. Inger Ohlsson har varit med under alla år av planering. För cirka 14 år sedan kunde inte kommunerna i Halland enas om i vilken kommun som Barnahus skulle finnas. 2018 fick Falkenberg ett uppdrag att se över om det fanns underlag till att starta ett Barnahus. Då var det med representanter från Socialförvaltningen i alla kommuner, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det var inte förrän i ett senare skede som man kopplade på hälso- och sjukvården som är en annan viktig aktör.

– Under 2021 bildades en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal. Under hösten och vintern 2021 fick vi besked om att vi kunde få vårt Barnahus i gamla Kulturskolan i Halmstad. Byggfirmorna satte igång med ombyggnationerna som var klara sommaren 2022 och nu står vi här, säger Inger Ohlsson.

Barnens bästa under samma tak

Inger Ohlsson är glad att Barnahus Halland nu är verklighet och att samråden är igång. Hon hänvisar bland annat till Barnkonventionens artikel 19.

– Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ha allt stöd samlat på ett och samma ställe. Nu kan socialtjänst, polis, åklagaren, sjukvård och BUP samverka för barnens bästa under samma tak. Det blir ett bra samarbete och barnen kommer att få en bättre situation, säger hon.

Barnahus Halland

Halmstad kommun är värdkommun för Barnahus Halland som finns på Axel Olssons gata 5 i Halmstad. I Barnahus Halland ingår alla Hallands kommuner; Kungsbacka, Varberg, Hylte, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Även Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Halmstad och Region Halland finns med i samarbetet.  

Barnahus Halland har en filial i Varbergs polishus för att underlätta för de barn som bor i norra delarna av Halland.

Polisen utreder brottsmisstanken och håller förhör med de inblandade. Åklagaren leder förundersökningen och ger direktiv till polisen om utredningsåtgärder. Socialtjänsten utreder familjens situation och säkerställer att barnet är i en trygg miljö. Sjukvård, rättsmedicin och psykologer är också delaktiga i utredningarna.

Övergripande mål med landets Barnahus är att arbetssättet ska vara anpassat så att det blir bättre för barnen och att underlaget för rättsprocessen och samhällets insatser ska förbättras. 

I artikel 19 i Barnkonventionen står det: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Barnahus för barn utsatta för våld och övergrepp