Nu ökar risken för viltolyckor

Det inträffar i genomsnitt en viltolycka på väg var 8.e minut i Sverige. Vi uppmärksammar detta med en nationell insatsvecka mot viltolyckor den 26 september – 2 oktober 2022.

Vi är nu på väg in i den period då risken för viltolyckor är som störst. Den tid då vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest och det är också då risken är som störst. 

– Det finns all anledning att anpassa hastigheten och hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon och vi vill detta år särskilt rikta oss till de som arbetspendlar i gryning och skymning eftersom djuren då är som mest i rörelse vilket innebär att risken för kollision är som störst, säger Jonas Hysing, ordförande i Nationella viltolycksrådet.

Under coronapandemins första år minskade viltolyckorna där ett samband fanns mellan antalet viltolyckor och den minskade biltrafiken. Med ökad biltrafik ökar viltolyckorna igen och under månaderna oktober – december sker det flest viltolyckor under året.

– Vi vill också rikta oss till de utländska yrkesförarna som kommer in via våra gränser, ge dem ökad kunskap om viltolycksrisken samt hur de ska hantera viltolyckan när den väl har skett, säger Lena Britz, processledare vid Nationella viltolycksrådet.

Hur ska vi agera om en viltolycka ändå sker

Ta först hand om eventuellt skadade och varna andra trafikanter genom att exempelvis ställa upp en varningstriangel. Märk noga ut platsen, använd gärna en viltmarkeringsremsa och kontakta polisen via 112. SOS Alarm har en gratisapplikation (app) som heter ”112” som med fördel kan användas. Från samtalet, via appen, får SOS Alarm automatiskt dina koordinater samt en kartbild över var du befinner dig.

– Att ge våra eftersöksjägare en så noggrann och utmärkt position som möjligt är en av de viktigaste förutsättningarna för att snabbt kunna hitta det skadade djuret och, om det krävs, förkorta dess lidande, säger Jesper Einarsson och Jimmy Låås, Svenska Jägareförbundets och Jägarnas Riksförbunds representanter i Nationella viltolycksrådet.

Vad ska man som bilist tänka på då man passerar en plats där en viltolycka har skett

Våra eftersöksjägare arbetar i en farlig miljö på och i anslutning till vägen. Tänk på att sänka hastigheten rejält då du har blivit uppmärksammad på att en viltolycka har skett och kör sakta förbi olycksplatsen. Jägare med hund söker i många fall spår invid och på vägen och dessutom kan plötsligt ett skadat djur dyka upp.

Vilka djur omfattas av bilförarens anmälningsplikt

Enligt jaktförordningens § 40 är du som förare av ett motorfordon skyldig att snarast märka ut platsen och underrätta Polismyndigheten vid sammanstötning med djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

Mer information

Information om viltolycksdrabbade vägar, länsvis statistik och mer information om Nationella viltolycksrådet finns på www.viltolycka.se.

Presskontakt

Kontaktuppgifter finns på viltolycksrådets hemsida där kontaktuppgifter länsvis finns till de ansvariga.

Fakta om Nationella viltolycksrådet (NVR)

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter, bolag och intresseorganisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har ansvar för att organisera och samordna eftersöksverksamheten och Trafikverket har huvudansvar för det förebyggande arbetet.