Över 1100 körde för fort i polisregion Öst under trafikveckan

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetskontroller. 1 129 hastighetsöverträdelser rapporterades i polisregion Öst.

Under denna nationella insatsvecka har polisen genomfört ett stort antal hastighetskontroller på vägar med höga hastigheter och utan mitträcke. Det är de absolut farligaste vägarna att köra på och när det går fel kan konsekvenserna bli förödande.

Mellan 12 och 18 september (vecka 37) rapporterades 1 129 hastighetsöverträdelser i polisregion Öst.

Statistiken nedan är antal hastighetsöverträdelser per lokalpolisområde:

Nyköping 142

Eskilstuna 172

Katrineholm 71

Motala 63

Norrköping 203

Linköping 143

Södra Vätterbygden 125

Värnamo 90

Höglandet 120

Viktig del av polisens arbete

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Håll hastigheten. Tillsammans räddar vi liv.

Fakta

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 100 minskar risken att omkomma eller skadas allvarligt med 60 procent.

Källa: Trafikverket